جامـــعه - آرشیو

نارسایی‌هایی کیفی در مدارس بیماران اوتیسمی وجود دارد
یک عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت و گو با وقایع اتفاقیه:

نارسایی‌هایی کیفی در مدارس بیماران اوتیسمی وجود دارد

نایب رییس کمیسیون آموزشی درباره مدارس بیماران اوتیسمی به خبرنگار اجتماعی وقایع تاکید کرد که هزینه‌ی تحصیل این کودکان زیاد است و دولت باید هزینه کند

ادامه مطلب