اقــتــصــادی - آرشیو

افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق کارگران

افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق کارگران

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده توافق شد حداقل حقوق کارگران با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال جاری به رقم ۲میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان برسد.

ادامه مطلب
جزئیات پیشنهادها برای افزایش مزد ۱۴۰۰

جزئیات پیشنهادها برای افزایش مزد ۱۴۰۰

در حالی دولت خواستار افزایش حدود ۱ میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰ هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای عالی کاز از پیشنهاد افزایش ۱ میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی خبر دادند.

ادامه مطلب