اقــتــصــادی - آرشیو

شورای نگهبان افزایش حق السهم اپراتورها را تایید کرد

شورای نگهبان افزایش حق السهم اپراتورها را تایید کرد

شورای نگهبان افزایش حق‌السهم اپراتورها به میزان ۱۰ درصد پس از پایان مدت قراردادشان را تایید کرد. پیشتر شورای نگهبان، با افزایش حق‌السهم اپراتورها به میزان ۱۰ درصد موافقت نکرده بود و این مصوبه مجلس را برای رفع ابهام به مجلس بازگرداند.

ادامه مطلب
گرانی مرغ در عین تولید مازاد بر مصرف
تولید روزانه ۷۵۰۰ تن مرغ در کشور

گرانی مرغ در عین تولید مازاد بر مصرف

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، با اشاره به فراوانی تولید مرغ در کشور گفت: ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در دی ماه انجام شده که نتیجه آن این است؛ ماهانه ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تن و روزانه ۷۲۰۰ تا ۷۵۰۰ تن مرغ در کشور تولید می‌شود.

ادامه مطلب
واریز سود سهام عدالت تا پنجشنبه

واریز سود سهام عدالت تا پنجشنبه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم سود سهام عدالت را به طور کامل تا ۵ شنبه واریز کنیم، گفت: فردا در مورد دامنه نوسان بورس تصمیم‌گیری خواهد شد که از سه حالت خارج نیست.

ادامه مطلب