اقــتــصــادی - آرشیو

مالک اصلی بیت کوین کیست؟
فلزی سودآورتر از بیت کوین!

مالک اصلی بیت کوین کیست؟

اقتصاددانان و برخی تحلیلگران اعتقاد دارند بازار جهانی نقره آینده پرامیدی را در پیش دارد و بهترین راه برای سرمایه گذاری اندک و سودآوری هنگفت خواهد بود.

ادامه مطلب
مجلس به دولت چک سفیدامضا نمی دهد

مجلس به دولت چک سفیدامضا نمی دهد

عضو کمیسیون تلفیق معتقد است لایحه بودجه حتی از نظر حسابداری هم مبهم است. یک بودجه سرهم بندی شده به مجلس تحویل شد که با عباراتی خاص بزک شده بود و مجلس طبق وظیفه ذاتی خود کلیات آن را رد کرد.

ادامه مطلب
تحقق برده‌داری مدرن با نامه ریاست جمهوری!

تحقق برده‌داری مدرن با نامه ریاست جمهوری!

نامه معاون حقوقی رئیس جمهور غیر قانونی است، چراکه از نظر شکلی، سازمان تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد بلکه با مصوبه شورایعالی کار، دستمزد افزایش یافته و سازمان نیز مکلف به دریافت سهم بیمه کارگر وکارفرما موضوع بند ۵ ماده ۲ وماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی است.

ادامه مطلب
معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران تا سقف ۵میلیون

معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران تا سقف ۵میلیون

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر کسر مالیات از کارمندان و کارگران آن هم در این شرایط اقتصادی عنوان کرد: آن چیزی که در قانون دولت نهایی می‌شود افرادی که دریافتی حقوق آن‌ها کمتر از پنج میلیون تومان است از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد و کسانی که بیش از این مبلغ حقوق دریافت می‌کند کسر مالیاتی به صورت پلکانی انجام می‌شود.

ادامه مطلب