اقــتــصــادی - آرشیو

علت عدم واریز یارانه ها

علت عدم واریز یارانه ها

در اطلاعیه سازمان هدفمندی آمده است: بدیهی است به محض معرفی شماره حساب بانکی معتبر از سوی این سرپرستان خانوار مجدداً در فهرست پرداخت یارانه قرار خواهند گرفت،

ادامه مطلب