اقــتــصــادی - آرشیو

فساد پذیری اقتصاد ایران

فساد پذیری اقتصاد ایران

ساده‌سازی قوانین و مقررات، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و باز گذاشتن دست رسانه‌ها و مطبوعات را از اصلی ترین راهکارهای غیرقضایی مقابله با فساد است

ادامه مطلب