اقــتــصــادی - آرشیو

نقش کرباسیان بر آشفته بازار اخیر ارز
نمایندگان مجلس در گفتگو با روزنامه وقایع اتفاقیه بررسی کردند:

نقش کرباسیان بر آشفته بازار اخیر ارز

مجلس روی دور استیضاح آن هم از جنس اقتصادی افتاده است، کمتر از یک ماه دو وزیر کابیته دولت دوازدهم با رای نمایندگان از قطار قوه مجریه پیاده شدند، این در حالی است که همین نمایندگان روزهای پایانی سال گذشته در استیضاح های سریالی مجدد به وزرای اقتصادی دولت رای اعتماد دادند. استیضاخ های سریالی اسفندماه بوی سیاسی می داد اما به نظر می رسد این بار بر محور اقتصادی نمایندگان دست به اصلاح کابینه دولت زده اند.

ادامه مطلب
بال پروازهای خارجی به ایران قطع شد

بال پروازهای خارجی به ایران قطع شد

خبر بسیار ساده است؛"پروازهای ایرفرانس به تهران متوقف می شوند" اما پشت این ۶ کلمه حرف های زیادی وجود دارد. قطع ارتباط هوایی با پایتخت پیامی چون شرایط بد اقتصادی، نبود اعتماد بین المللی به کشور و افزایش فشار غربی ها به مردم و جامعه را به دنبال دارد. زمانی خبرها از احتمال پرواز مستقیم واشنگتن به تهران وعده می دادند اما این روزها پیام ها قطع ارتباط روز به روز بر ناکارآمدی اقتصادی دولت دوازدهم صحه می گذارد.

ادامه مطلب