فرهنگ و رسانه - آرشیو

ناگفته های زهرا ابراهیمی

ناگفته های زهرا ابراهیمی

طبق ادعای زهرا امیر ابراهیمی، «م.ب» آن زمان به علت انتشار این فیلم در دادگاه به شش ماه زندان محکوم شده و برای جرایم مشابه دیگری هم حکم شش سال حبس داشته.

ادامه مطلب