فرهنگ و هنر - آرشیو

کنترل تب نگاتیوهای سینما

کنترل تب نگاتیوهای سینما

توفیق سینما برای کسب عنوان هنری مردمی که گسترده‌ترین دامنه پوشش مخاطبان را در اختیار دارد، بی هیچ شک و شبهه‌ای وام‌دار اقبال گروه‌های مختلف مردم از هر طبقه و با هر نگرشی است.

ادامه مطلب