بین الملل - آرشیو

اعتراض ایران به بریتانیا

اعتراض ایران به بریتانیا

سفیر ایران در لندن گفت: مقامات انگلیسی در حالی بر ضرورت پرداخت بدهی به ایران به علت تحویل ندادن تانک‌های چیفتن تاکید می‌کنند که تیم حقوقی آن‌ها تمامی روش‌های مختلف را به کار می‌گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی شود.

ادامه مطلب
ترامپ چه نیتی از تحریم ایران دارد

ترامپ چه نیتی از تحریم ایران دارد

رئیس میز تحریم اوباما علیه ایران معتقد است:در صورتی که این کشورها سرمایه گذاری های بزرگی بر روی این ساز وکارهای مالی جدید انجام دهند، در دراز مدت می توانند نقش مهم تری در اقتصاد دنیا ایفا کنند. به همین خاطر دولت ترامپ باید خطرات بلندمدت تحریم های ثانویه خود را مد نظر قرار دهد.

ادامه مطلب
دسترسی ایران به مدیترانه و نگرانی تلاویو و ریاض /  ساماندهی اعتراضات عراق برای کاهش نفوذ تهران

دسترسی ایران به مدیترانه و نگرانی تلاویو و ریاض / ساماندهی اعتراضات عراق برای کاهش نفوذ تهران

پیگیری و بررسی محتوای شبکه‌هایی که از سوی عربستان سعودی حمایت می‌شود، نشان دهنده حمایت واضح آن‌ها از تظاهرات مردم عراق و حتی تحریک بیشتر برای ادامه و افزایش اعتراضهاست

ادامه مطلب
ایران مسئول حوادث آرامکوست!!

ایران مسئول حوادث آرامکوست!!

مقامات سعودی و آمریکایی از همان ابتدا بدون ارائه هیچ گونه سند و مدرکی مدعی شدند که ایران عامل حمله بوده است اما آنها نتوانسته‌اند ادعاهای خود را اثبات کنند.

ادامه مطلب