سیاسی - آرشیو

راه آهن خواف-هرات پیوند دوملت ایران و افغانستان را مستحکم‌ می کند
روحانی در مراسم افتتاح راه‌آهن خواف-هرات:

راه آهن خواف-هرات پیوند دوملت ایران و افغانستان را مستحکم‌ می کند

رئیس جمهور با بیان این که افتتاح راه آهن خواف-هرات رسما یک روز تاریخی فراموش نشدنی است، گفت: ایران و افغانستان از یک فرهنگ، تاریخ و منطقه در طول تاریخ همسایگی و برادری به عنوان بهترین یاران یکدیگر را حفظ کرده اند.

ادامه مطلب