سیاسی - آرشیو

ورود رسمی کارگزاران به انتخابات ۱۴۰۰

ورود رسمی کارگزاران به انتخابات ۱۴۰۰

رئیس کمیته سیاسی کارگزاران سازندگی ایران با بیان روند تدوین برنامه انتخاباتی حزب و اصلاحات آن، سیاست‌ها و برنامه‌های پیشنهادی این کمیته برای انتخابات ریاست‌جمهوری را جهت تصویب مطرح کرد؛ بر این اساس، با تصویب شورای مرکزی ورود حزب کارگزاران سازندگی ایران به انتخابات ۱۴۰۰ «برنامه‌محور» خواهد بود.

ادامه مطلب
برگزاری رفراندوم برای ارتباط مسالمت‌آمیز با دنیا
سهیلا جلودازاده مطرح کرد

برگزاری رفراندوم برای ارتباط مسالمت‌آمیز با دنیا

جلودار زاده با بیان اینکه برگزاری رفراندوم برای تشخیص خواست مردم در ارتباط مسالمت آمیز کشور با دنیا کمک کننده است، گفت: من با رفراندوم موافقم چون مردم همواره نشان داده اند که تابع اکثریت هستند.

ادامه مطلب