سیاسی - آرشیو

نامه رییس ستاد کل نیروهای مسلح به رییس قوه قضاییه

نامه رییس ستاد کل نیروهای مسلح به رییس قوه قضاییه

رییس ستاد کل نیروهای مسلحح در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه، گام های برداشته شده از سوی قوه قضاییه در این مدت را عاملی در جهت اینکه مردم این قوه را به ملجاء و پناهگاه حقیقی خود در اجرای عدالت، احیای حقوق عامه و مبارزه جدی و قاطع با ظلم و فساد و... بدانند برشمرد.

ادامه مطلب