سیاسی - آرشیو

درخواست مصباحی‌مقدم از شورای نگهبان درباره ایرادات مجمع بر بودجه

درخواست مصباحی‌مقدم از شورای نگهبان درباره ایرادات مجمع بر بودجه

اگر نمایندگان مجلس بدون رفع کلیه ایرادات مجمع تشخیص نسبت به تصویب مجدد سند بودجه سال آینده اقدام نمایند، معنای اصرار بر مواضع قبلی نمایندگان را دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود پیدا خواهد کرد.

ادامه مطلب