آخرین اخبار - آرشیو

کاهش نرخ مهاجرت دانشجویان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: میانگین مهاجرت دانشجویان در دنیا ۳ تا ۴ درصد است، این در حالی است که در کشور ما نرخ مهاجرت دانشجویان حدود یک درصد است.

ادامه مطلب