آخرین اخبار - آرشیو

تعداد دانشگاه‌های دولتی به کمتر از ۷۰ می‌رسد

منتقدان افزایش بی رویه تعداد موسسات آموزش عالی بر این باورند که کشور نیازی به این تعداد مراکز آموزشی ندارد، موضوعی که وزیر علوم در باره آن می گوید: تعداد دانشگاه های دولتی در صورت ادغام واحدهای کوچکتر، به عدد ۶۰ تا ۷۰ می رسد.

ادامه مطلب