آخرین اخبار - آرشیو

معاهده پاریس اهرمی برای کاهش اثرات تغییر اقلیم

تغییر اقلیم شاید ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته برای بیشتر مردم پدیده ناآشنایی بود اما اکنون بیشتر کشورهای جهان وقوع آنرا پذیرفته اند و به همین دلیل برای کاهش تاثیرات آن در سال ۲۰۱۵ در قالب توافقنامه پاریس گرد هم آمدند تا با انجام اقداماتی مانع گرمتر شدن زمین تا بیشتر از ۱.۵ درجه شوند.

ادامه مطلب