ورزشی - آرشیو

واکنش زیدان به مرگ مارادونا

واکنش زیدان به مرگ مارادونا جدید

زیدان گفت: مارادونا برای من و همه یک منبع الهام بود. افتخار دیدار با او را داشتم او واقعا الگوی برای تمام بازیکنان بود. وقتی از هتل خارج شدم خبر درگذشت او را شنیدم و از اینجا به خانواده اش تسلیت می گویم.

ادامه مطلب