آرشیو اخبار

آدرس غلط دادن قالیباف /تصمیمات در پاستور و باب همایون ربطی به تغییرات در واشنگتن و جورجیا ندارد

آدرس غلط دادن قالیباف /تصمیمات در پاستور و باب همایون ربطی به تغییرات در واشنگتن و جورجیا ندارد

ایرنا نوشت: تلاش‌های دولت برای اداره کشور در شرایط دشوار تحریم-کرونا و برنامه‌ریزی بر اساس تداوم همین شرایط نشان می دهد که تصمیمات در پاستور و باب همایون با تغییرات واشنگتن و جورجیا پیوندی ندارد اما شناخت پیونددهندگان این دو هم کار دشواری نیست.

ادامه مطلب
درخواست مجید انصاری از قوه قضاییه درباره حصر میرحسین موسوی و کروبی

درخواست مجید انصاری از قوه قضاییه درباره حصر میرحسین موسوی و کروبی

ایلنا نوشت: عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: اقدامات امنیتی و اطلاعاتی هم در جای خود ضروری و لازم است اما پیوند بین مردم و نظام باعث استحکام و انسجام جامعه می‌شود و این پیوند با دستور و اقدامات سخت و خشن ایجاد نمی‌شود بلکه با اعتماد، باور و امید تولید می‌شود.

ادامه مطلب