آرشیو اخبار

جشنی برای هوای زرد پایتخت

در حالی که پایتخت در بیست و یکمین روز آخرین ماه سال ۱۳۹۷، شاخص هوای ۹۳ را تجربه می کرد و تمامی خیابان های منتهی به میدان ولیعصر(عج) شاهد ترافیک سنگین و نیمه سنگین بود، شهرداری «جشن مردمی به شکرانه یک سال هوای سالم» را در ایوان انتظار همین میدان برگزار کرد.

ادامه مطلب