اولین اعتراف زم در تلویزیون

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۷ کد : ۷۱۹۶ اصلی آخرین اخبار
زم گفت فکر نمی‌کردم بازداشت شوم. اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی نیست. مخصوصا دولت هایی که نشان میدهند با ایران رابطه خوبی ندارند. مثل دولت آنریکا و دولت اسرائیل، عربستان و... . بابت اتفاقات افتاده از مجموعه نظام عذر خواهی می‌کنم.

روزنامه وقایع اتفاقیه: روح الله زم مالک و مدیر کانال آمدنیوز پس از بازداشت توسط اطلاعات سپاه در تلویزیون گفت: از اتفاقات سه چهار سال اخیر پشیمان هستم.

روح الله زم مالک و مدیر کانال آمدنیوز پس از بازداشت توسط اطلاعات سپاه در تلویزیون گفت: از اتفاقات سه چهار سال اخیر پشیمان هستم.

وی ادامه داد: از مصاحبه با رسانه ها پشیمانم. اعتماد به دولت فرانسه کار اشتباهی بود. گفتند محافظ از جانم و خانواده ام انجام می‌دهند‌.

زم افزود؛ فکر نمی‌کردم بازداشت شوم. اعتماد به دولت ها اعتماد صحیحی نیست. مخصوصا دولت هایی که نشان میدهند با ایران رابطه خوبی ندارند. مثل دولت آنریکا و دولت اسرائیل، عربستان و... . بابت اتفاقات افتاده از مجموعه نظام عذر خواهی می‌کنم.

وی در پایان گفت: امیدوارم روند قضایا به سمتی برود که بتوان اتفاقات سه چهار سال اخیر را جبران کرد

کلید واژه ها: زم روح الله زم دستگیری زم عملیات برای بازداشت زم اعترافات زم اعترافات زم در تلویز وقایع اتفاقیه


نظر شما :