اولمرت: ناتوان از مقابله با ایران هستیم

اولمرت: ناتوان از مقابله با ایران هستیم

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۷ کد : ۷ اصلی
اولمرت: ناتوان از مقابله با ایران هستیم
اولمرت: ناتوان از مقابله با ایران هستیم

اولمرت: ناتوان از مقابله با ایران هستیم


( ۱ )

نظر شما :