شتاب عجیب نقدینگی / احتمال جهش تورم

۰۷ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۱ کد : ۵۹۸۱ اصلی سیاسی
نقدینگی در خردادماه سال جاری به بیش از ۱۹۷۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۵.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
شتاب عجیب نقدینگی / احتمال جهش تورم

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را 19 هزار و 799 هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته 5.2 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد 98 نسبت به خرداد 97)، 25.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره 3108.7 هزار میلیارد ریال با 50.9 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با 21.2 درصد رشد، 16690.4 هزار میلیارد ریال است.

 

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در خرداد ماه امسال 9245.6 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12.9 درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی 3476.4 هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال 97 به میزان 25.7 درصد رشد یافته است.

 

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی 13475.1 هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 18.7 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 2.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی
 

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری به 4527.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز 1009.7 هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده 64.3 درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری 2217 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
 

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با 31.3 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4718.2 هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با 7.4 درصد رشد، 122.8 هزار میلیارد ریال است.

 

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 27.2 درصد افزایش به 2119.3 هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره خرداد ماه سال 98 با 3.7 درصد کاهش نسبت به خرداد 97 به 1345.5 هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری
 

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در خرداد ماه امسال 563.1 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1.3 درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 437.6 هزار میلیارد ریال بوده که 26.1 درصد افزایش یافته است.

 

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، 5783.3 هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ماه سال 97 دارای 17.7 درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در خرداد ماه به 54.5 هزار میلیارد ریال رسیده که 17 درصد نسبت به خرداد 97 کاهش داشته است.

 

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی
 

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در خرداد ماه سال جاری 1116.6 هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 28.7 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم 6211 هزار میلیارد ریال است که 13.5 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 467.2 هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل 2.7 درصد نسبت به خرداد 97 دارد.

 

منبع: ایلنا

کلید واژه ها: نقدینگی رشد نقدینگی بانک مرکزی نرخ تورم بدهی خارجی


نظر شما :