راهی جز صندوق رای نداریم

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۱ کد : ۵۸۱۹ اصلی سیاسی
سخنگوی دولت در رشته توئیت هایی به مناسبت هفته دولت تاکید کرد: ما مسیری جز مقاومت همراه با اعتدال و گفت و گو نداریم
راهی جز صندوق رای نداریم

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه : علی ربیعی در توئیتی با بیان اینکه این هفته با یاد شهیدان رجایی و باهنرهمبسته است نوشت: ما اکنون وارث آن دارایی عظیم معنوی هستیم که ققنوس وار از میان دود و آتش و انفجار تروریستی برخاست.
وی افزود: همانطور که پس از تروریسم ،جمهوریت دوباره جمهور شد، درپسا تروریسم اقتصادی نیز جامعه ای قوی تر و جمهوریتی پویا تر پا خواهد گرفت.
ربیعی ادامه داد: امسال هفته دولت جلوه ای تازه از عینیت یافتن نهاد «دولت – ملت » است.

وی یادآور شد: امروز تروریسم اقتصادی دولت آمریکا، نهاد جمهوریت و بزرگی ایران را هدف گرفته و سعی در القای بی ریشه بودن آن دارد.

سخنگوی دولت افزود: با اعتماد به هم و به دولت و همچنین تحکیم نهادهای جمهوریت از سختی های تحریم عبور خواهیم کرد.

وی در ادامه توئیت های خود آورده است: به عنوان یک شهروند و نه در مقام سخنگوی دولت می گویم که در پس صداها و هیاهوهای خارجی و مخالفان داخلی دولت و سختی های زندگی مردم، آنها که پای صندوق رای رفتند؛ درست انتخاب کردند . ما مسیری جز مقاومت همراه با اعتدال و گفت و گو نداریم.

انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 1360 و شهادت دو یار دیرین امام (ره) و انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر که نمونه ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده دولت، هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده است که از دوم تا هشتم شهریور است.

کلید واژه ها: ربیعی شرایط کشور دلسردی مردم انتخابات قانون انتخابات مجلس صندوق رای


نظر شما :