بهزاد نبوی موافق امتیاز به صدام در جنگ کویت

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۵۷۱۲ اصلی سیاسی
علیرضا علوی‌تبار می‌گوید: علی‌اکبر محتشمی‌پور و بهزاد نبوی موافق امتیازدهی به عراق در حمله به کویت بودند.
بهزاد نبوی موافق امتیاز به صدام در جنگ کویت

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه:   علیرضا علوی‌تبار گفت: آقای بهزاد نبوی عقیده داشت صدام ضدآمریکایی است و ورود آمریکایی ها نقض سیستماتیک حاکمیت ملی است و فقط به عراق محدود نمی‌شود و از امتیازدهی به عراق دفاع می‌کرد. از طرفی معتقد بود دعوای تاریخی ایران و عراق که ناشی از فقدان یک بندر قوی در عراق است، از بین می‌رود.

 

علیرضا علوی‌تبار می‌گوید: علی‌اکبر محتشمی‌پور و بهزاد نبوی موافق امتیازدهی به عراق در حمله به کویت بودند.

علیرضا علوی تبار در گفتگویی به اختلافات میان نیروهای چپ در زمان حمله عراق به کویت پرداخته است که بخشی از آن را می‌خوانید:

 

گویا در زمان حمله عراق به کویت هم اختلافی بین نیروهای چپ به‌وجود می‌آید.

دیدگاه رسمی نبود. ولی به یاد دارم که برخی از دوستان عقیده داشتند اگر ما خواهان حل مساله با عراق هستیم، عراق دسترسی به دریا ندارد و دسترسی عراق محدود است. لذا باید از عراق حمایت کنیم و اجازه دهیم جزیره بوبیان کویت را در اختیار داشته باشد. عقیده داشتند در نهایت صدام ضدآمریکایی است و دخالت آمریکایی‌ها مقدمه‌ای برای نقض حاکمیت ملی است و در دفاع از صدام جهت‌گیری مثبت، ولی غیررسمی داشتند. اما خود من به شدت مخالف بودم و از حذف صدام استقبال می‌کردم.

این نظر بیشتر نظر چه افرادی بود؟

بعضی از دوستان سازمان مجاهدین انقلاب از این دیدگاه دفاع می‌کردند. آقای محتشمی‌پور بیرون دفاع می‌کرد و در مرکز تحقیقات نبود. ولی در گفت‌وگوها دوستان مجاهدین انقلاب نسبت به ما نگاه مثبت‌تری به صدام داشتند. به‌طور مثال آقای بهزاد نبوی عقیده داشت صدام ضدآمریکایی است و ورود آمریکایی ها نقض سیستماتیک حاکمیت ملی است و فقط به عراق محدود نمی‌شود و از امتیازدهی به عراق دفاع می‌کرد. از طرفی معتقد بود دعوای تاریخی ایران و عراق که ناشی از فقدان یک بندر قوی در عراق است، از بین می‌رود.

در جریان حمله آمریکا به عراق این بحث مطرح می شود که ما باید از صدام دفاع کنیم و نباید همراهی کنیم.

در استدلال‌ها بحث می‌شد که از قدیم گفته شده است ضدخلق نمی‌تواند ضدامپریالیست باشد. صدام در حقیقت ضد امپریالیست نیست، چون ضد خلق است.

منبع: ایرنا
 

کلید واژه ها: وقایع اتفاقیهعلوی تبارجنگ صدام و کویتمحتشمی پوربهزاد نبویامتیاز به صدام


نظر شما :