دیدار دست فروشان مترو با اعضای شورای شهر

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۴ کد : ۵۶۹۳ اصلی جامـــعه
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در مورد جرئیات جلسه با دستفروشان مترو برای رسیدن به راه حلی مشترک توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ما در مسائل اجتماعی رویکرد جدیدی داریم و می‌خواهیم صدای دستفروشان و یا کودکان کار را در تصمیم‌گیری‌ها بشنویم و بجای آنها تصمیم نگیریم.
دیدار دست فروشان مترو با اعضای شورای شهر

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه:  محمدرضا جوادی یگانه در گفت‌وگوبا ایسنا، در مورد جرئیات جلسه مسئولان فرهنگی شهرداری با  دستفروشان مترو با بیان اینکه دستفروشی در مترو دارای ابعاد مختلف است، گفت: قبول کنید که دستفروشی از دید برخی مسافران، ایجاد مزاحمت است و از طرفی دیگر ما  نمی‌توانیم چشم‌مان را بروی فقر ببیندیم؛ چراکه بسیاری از دستفروشان چه در مترو، چه خیابان و چه کودک کار  به علت فقر دست به چنین کاری می‌زنند.

جوادی یگانه با بیان اینکه نمی‌توانیم واقعیت هولناک فقر را نادیده بگیریم، ادامه داد: صرف نظر کردن از واقعیت فقر برای دستفروشان خطرناک است، اما ما به عنوان معاونت اجتماعی، تسهیل کننده هستیم و شرکت مترو می‌بایست در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه یک طرف ماجرای دستفروشی در مترو، دستفروشان هستند و یکبار با آنها جلسه گذاشته و نکته نظرات‌شان را جویا شدیم، گفت: ما خواستار مجوز از دستفروشان نیستیم و در عین حال آنها نیز قبول کردند حضورشان در ساعات پیک می‌تواند باعث شلوغی ایستگاه شود. بر همین اساس باید به نگاه مشترکی برسیم و جلسات در این زمینه ادامه خواهد داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه این نگاه که نظرات دستفروشان مترو را نیز بشنویم بسیار مهم است، گفت: ما در مسائل اجتماعی رویکرد جدیدی داریم و می‌خواهیم صدای دستفروشان و یا کودکان کار را در  تصمیم‌گیری‌ها بشنویم و بجای آنها تصمیم نگیریم.

وی با بیان اینکه صحبت‌ با دستفروشان  را ادامه خواهیم داد، گفت: پیشنهاد دادیم محلی در داخل ایستگاه‌های مترو برای گفتگو با این افراد به صورت پایلوت در نظر گرفته شود، اما این پیشنهاد اولیه است و  در حال رایزنی با مسئولان مترو هستیم تا به نتیجه برسیم.

کلید واژه ها: مترودست فروشوقایع اتفاقیهجواد یگانه


نظر شما :