دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی

۲۶ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۴ کد : ۵۶۶۱ اصلی جامـــعه
دانشگاه فردوسی مشهد با بازه رتبه ای ۶۰۱-۷۰۰ رتبه ۶ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۷۰۱ رتبه ۷ ایران دارد و دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در بازه ۹۰۰-۸۰۱ قرار دارند و رتبه ۸-۱۰ ایران را از آن خود کرده‌اند.
دانشگاه های ایران در رتبه بندی جهانی

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه:   محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: رتبه‌بندی شانگ‌های یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ منتشر می‌شود. رتبه بندی منتشر شده در سال ۲۰۱۹ شانگهای ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان را پوشش می‌دهد. در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه‌هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه کمبریج به ترتیب رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اظهار داشت: شانگ‌های یکی از سه نظام معتبر رتبه‌بندی در سطح بین المللی است. کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیأت علمی، برونداد پژوهشی و عملکرد سرانه چهار معیار به کار برده شده در نظام رتبه بندی شانگ‌های است که توسط شش شاخص زیر ارزیابی می‌شوند.

 

حضور ایران با ۱۳ دانشگاه مقام اول

دهقانی در ادامه گفت: در رتبه‌بندی جهانی شانگ‌های سال ۲۰۱۹، ایران با ۱۳ دانشگاه، ترکیه با ۱۲ دانشگاه، مالزی و مصر با ۵ دانشگاه، عربستان و پاکستان با ۴ دانشگاه، تونس، لبنان، امارات متحده عربی، عمان و نیجریه با یک دانشگاه در جمع هزار دانشگاه برتر دنیا حضور داشتند.
سرپرست ISC بیان کرد: در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه تهران مشابه رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ توانست با کسب رتبه در بازه ۴۰۰-۳۰۱ در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد و رتبه اول دانشگاه‌های ایران را از آن خود کند.
دکتر دهقانی افزود: دانشگاه‌های صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران با ارتقای رتبه نسبت به سال قبل، توانستند جایگاهی در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در سال ۲۰۱۹ را کسب نماید و مشترکا رتبه های دوم و سوم ایران را از آن خود کنند. دانشگاه‌های امیر کبیر و تربیت مدرس نیز در بازه ۶۰۰- ۵۰۱ گرفته اند و رتبه های چهارم و پنجم ایران را از آن خود کرده‌اند.
وی عنوان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد با بازه رتبه ای ۶۰۱-۷۰۰ رتبه ۶ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بازه رتبه‌ای ۸۰۰-۷۰۱ رتبه ۷ ایران دارد و دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی اصفهان در بازه ۹۰۰-۸۰۱ قرار دارند و رتبه ۸-۱۰ ایران را از آن خود کرده‌اند.
دهقانی تصریح کرد: دانشگاه شهید بهشتی که برای اولین بار در این رتبه بندی حضور دارد به همراه دانشگاه شیراز و دانشگاه تبریز در بازه ۱۰۰۰-۹۰۱ و رتبه ۱۱-۱۳ کشور قرار دارند.
 

کلید واژه ها: دانشگاه تهران رتبه بندی دانشگاه رتبه دانشگاه های ایرانی رتبه دانشگاه ایرانی در جهان وقایع اتفاقیه


نظر شما :