افزایش ۲۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۸ کد : ۵۶۰۱ اصلی سرخط اخبار
در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۸۹۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲,۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.‏

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه:   بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد:

الف- شهر تهران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز آمار ایران،در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۸۹۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲,۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۵.۴ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۷.۱ واحد بوده است.

۱۴,۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل زمستان ۱۳۹۷ بالغ ‌بر ۳۵۵۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵,۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود ۱۳۲۹ مترمربع بوده است.

ب- کل نقاط شهری کشور

در فصل زمستان سال ۱۳۹۷، تعداد ۱۱۴۶۱۴ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵۰,۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳.۹ درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ۲.۵ واحد بوده است‌.

در فصل زمستان ۱۳۹۷ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۶۸,۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۲.۰ درصد افزایش داشته است.

نسبت به فصل گذشته ۴۳,۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳.۶ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۴۶۶ مترمربع بوده است.

در ضمن، نتایج‌ تفصیلی در این زمینه بزودی در وبگاه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir قرار خواهدگرفت.

کلید واژه ها: گرانی مسکنبدهی شهرداریمجوز ساختافزایش صدور مجوز ساختشهرداری تهران


نظر شما :