عراق ترکیه را تهدید به مقابله به مثل کرد

عراق ترکیه را تهدید به مقابله به مثل کرد

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۵ کد : ۴ اصلی
عراق ترکیه را تهدید به مقابله به مثل کرد
عراق ترکیه را تهدید به مقابله به مثل کرد

عراق ترکیه را تهدید به مقابله به مثل کرد


نظر شما :