تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد رسید

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۰ کد : ۲۳۳۳ سرخط اخبار
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در اسفند پارسال تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۷.۵ درصد رسید.

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر این اساس، در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ۵.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۳.۰ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۷.۵ درصد است.
به گزارش مهر، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (۵۸.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۳۹.۵ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ۱۰.۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۸.۰ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد ۲۶.۹ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۱.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۱.۶ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اسفندماه ۱۰.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

خانوارهای شهری

در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۳.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ۵.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با ۲.۴ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۴۶.۶ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (۵۶.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۳۸.۳ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ۹.۸ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۸.۳ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۶.۶ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۳۲.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۲.۰ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اسفند ماه ۱۰.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

خانوارهای روستایی

در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۷۰.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان با ۶.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۳.۳ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۲.۷ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (۶۴.۷ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۴۲.۳ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۱۲.۰ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۱۰.۴ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای روستایی کشور به ۲۸.۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (۳۴.۰ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۲۰.۹ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اسفند ماه ۱۳.۱ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

کلید واژه ها: نرخ تورم مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه


نظر شما :