کدام ارز رکورد افزایش قیمت در بازار ایران را شکست؟

۱۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۴ کد : ۲۲۶۲ اصلی تیتر یک اقــتــصــادی
متوسط نرخ دلار در یازده ماه سال گذشته به بیش از ۱۰ هزار و ۵۴۴ تومان رسید.
کدام ارز رکورد افزایش قیمت در بازار ایران را شکست؟

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: بررسی بازار ارز نشان می دهد در میان سه ارز اصلی و عمده قابل معامله در بازار ایران، یکصد ین ژاپن صدر نشین میزان رشد قیمت در برابر ریال بوده است.

در حالی که نرخ دلار در فروردین ماه به طور متوسط برابر با ۵ هزار و ۸۳ ریال محاسبه شده است، این نرخ در یازدهمین ماه سال گذشته به طور متوسط به اندکی بیشتر از ۱۲ هزار تومان رسید تا در این سال متوسط یازده ماهه نرخ دلار ۱۰ هزار و ۵۴۴ تومان ثبت شود.

به گزارش خبرآنلاین، میزان رشد قیمت دلار در این مقطع زمانی برابر با ۱۶۴ درصد گزارش شده است. در همین دوره زمانی متوسط نرخ یورو در بازار آزاد به ۱۲ هزار و ۳۹۵ تومان رسید. این نرخ تنها در بهمن ماه سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۳۸ تومان بود. در بهمـن مـاه ۱۳۹۷ متوسـط قیمـت فـروش یـک دلار امریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران ۱۲ هزار و ۶ تومان بود که در مقایسـه بـا مـاه قبـل و مـاه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ۵/۹ درصـد و۱۵۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین حـداقل و حـداکثر نـرخ فـروش یـک دلار آمریکـا در مـاه مـذکور بـه ترتیـب ۱۱ هزار و ۲۰۳ تومان و ۱۲ هزار و ۹۸۰ تومان گزارش شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۳ هزار و ۸۳۸ تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ۸.۵ درصـد و ۱۳۴.۱ درصـد افـزایش داشته است.

همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیـب ۱۳ هزار و ۲۸۳ تومان و ۱۴ هزار و ۸۲۲ تومان بود.

متوسط نرخ پوند انگلیس نیز به ۱۴ هزار تومان در بازار رسید که این نرخ در بهمن ماه ۱۵ هزار و ۵۸۶ تومان برآورد شده است. میزان افزایش متوسط نرخ یورو در بازده ماهه منتهی به بهمن ۹۷ برابر با ۱۶۰ درصد و میزان این رشد برای پوند برابر با ۱۶۲.۸ درصد گزارش شده است.

دو ارز عمده دیگر که بانک مرکزی در محاسبات سالانه و ماهانه خود مورد بررسی قرار می‌دهد یکصد ین ژاپن و فرانک سوییس است.

نرخ برابری ریال با یکصد ین ژاپن در بهمن ماه به ۱۱ هزار و ۱۴ تومان و در یازده ماهه منتهی به بهمن به ۱۰ هزار و ۵۴۹ تومان رسید. این ارز رشدی بیش از ۱۸۹ درصد را در بازار ایران به نام خود ثبت کرد. قیمت فرانک سوییس نیز به ۱۱ هزار و ۹۷۰ تومان رسید. این نرخ به طور متوسط در یازده ماهه ۱۱ هزار و ۸۰۲ تومان بود.

میزان افزایش این نرخ در بازار به طور متوسط در یازده ماهه ۱۸۲.۳ درصد بود.

نرخ دلار کدام ماه بیشترین افزایش را داشت؟

روند افزایش قیمت دلار از دی ماه سال ۱۳۹۶ آغاز شده بود. فروردین ماه این نرخ به محدوده ۵ هزار تومان رسید اما ممنوعیت مبادله دلار در ادیبهشت و خرداد و تیر هم نتوانست شرایط را عادی کند چرا که بازگشایی معاملات دلار در بازار آزاد ناگهان سبب شد قیمت دلار به ۱۰ هزار و ۲۲۰ تومان برسد. این افزایش در شهریور و مهر با ثبت متوسط قیمت های ۱۲ هزار و ۶۳۵ تومان و ۱۴ هزار و ۷۶۸ تومان ادامه یافت اما کنترل‌ها قیمت را از آبان ماه با کاهش روبرو کرد. جدول زیر نشان دهنده میزان رشد قیمت در یازده ماه سال گذشته است. دلار در آخرین روز اسفند در مرز یازده هزار تومان در بازار آزاد، سال کاری خود را به پایان برد.در جدول زیر که بانک مرکزی منتشرکرده، قیمت ها به تومان است.

کلید واژه ها: بازار طلا و ارز ارز تک نرخی نرخ دلار


( ۲ )

نظر شما :