ایرانیان چقدر به پیش‌بینی‌های هواشناسی اعتماد دارند؟

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۶ کد : ۲۲۲۲ آخرین اخبار

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: ۷۲.۲ درصد مردم ایران به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی اعتماد متوسط و بالاتر از متوسط دارند.
به گزارش ایسنا، طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماهایسپا؛ ۴۹.۳ درصد پاسخگویان این نظرسنجی اعلام کرده‌اند به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی اعتماد زیاد و خیلی زیاد دارند.
۱۵.۵ درصد نیز گفته‌اند در این زمینه اعتماد متوسط دارند.
۲۷.۳ درصد اعلام کرده‌اند به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی اعتماد کم و خیلی کم دارند.
در همین ارتباط ۴۵.۵ درصد از پاسخگویان اعلام کرده‌اند از پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی به میزان زیاد و خیلی زیاد در زندگی روزمره خود استفاده می‌کنند.
۱۵.۵ درصد نیز گفته‌اند تا حدودی استفاده می‌کنند.
۳۸.۵ درصد گفته‌اند از پیش بینی‌های سازمان هواشناسی در زندگی روزمره خود استفاده نمی‌کنند.

کلید واژه ها: سازمان هواشناسی


نظر شما :