خدمات درمانی تامین اجتماعی به نمایندگان WHO معرفی شد

۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۹ کد : ۲۰۶۹ اصلی جامـــعه
خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی در جریان سفر پروفسور مایکل هانس تیده، مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت (WHO) به جمهوری اسلامی ایران به نمایندگان این سازمان معرفی شد.
خدمات درمانی تامین اجتماعی به نمایندگان WHO معرفی شد

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: با هدف بررسی ساختار شبکه درمانی، ارائه راهکار و اولویت بندی زمینه های تقویت ساختار بیمه درمان و اقتصاد سلامت در صندوق های بیمه ای و برنامه ریزی برای ایجاد شبکه کارشناسان بین المللی جهت رسیدگی به این اولویت ها، جلسه ای با همین منظور در ستاد سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه کریستف آندریاس هاملمان، نماینده WHO در تهران، پروفسور تیده مشاور ارشد WHO، نمایندگان سازمان بیمه سلامت، مهدی درخشان، معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، شهرام غفاری، رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی و محمد توانایی مدیرکل درمان مسقیم حضور داشتند.
به گزارش ایرنا، شهرام غفاری، رئیس موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی در این جلسه با ارائه توضیحاتی درخصوص حوزه های فعالیت تامین اجتماعی، موضوعات مهمی از قبیل نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان، منابع و مصارف درمانی این سازمان، شرایط نرخ گذاری و تعیین تعرفه خدمات درمانی را شرح داد.
نمایندگان WHO سوالاتی را در خصوص مبحث اقتصاد سلامت، نرخ گذاری حق بیمه، نوع خدمات ارائه شده به بیمه شدگان و نحوه محاسبه هزینه خدمات درمانی مطرح کردند که از سوی دکتر غفاری، کاشف و کارشناسان معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی پاسخ داده شد.
در این جلسه مقرر شد 10 مورد از عناوین اولویت های همکاری سازمان تامین اجتماعی با سازمان جهانی بهداشت برای درج در گزارش نهایی و نقشه راه تنظیمی پروفسور تیده ارائه شود.
پس از نشست با نمایندگان سازمان تامین اجتماعی، مشاوران WHO به همراه نمایندگان سازمان بیمه سلامت و امور بین الملل این سازمان از بیمارستان تامین اجتماعی شهید لواسانی تهران بازدید کردند. نمایندگان WHO پس از ارائه سوالات خود در زمینه فعالیت تخصصی بیمارستان، به بازدید از بخش CCU این مرکز درمانی پرداختند و از نزدیک با بیماران بستری در این بخش گفت و گو کردند.

کلید واژه ها: خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی سازمان جهانی بهداشت


نظر شما :