مجلس سقف درآمدهای نفتی را مشخص کرد

۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۵ کد : ۱۸۵۶ اصلی تیتر یک سیاسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، سقف درآمدهای نفتی حاصل از صادرات را یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۸۲ میلیارد و یک میلیون ریال تعیین کردند.
مجلس سقف درآمدهای نفتی را مشخص کرد

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس بندهای ب، ج و ه تبصره یک بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان در بخش درآمدی بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال آتی، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و ۳۷۰ هزار و ۳۶۲ میلیارد (۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه‌ ‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون ۵۵ هزار و ۲۰ میلیارد (۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در بند ج تبصره یک بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کردند: چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۸ کمتر از یک میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۸۲ میلیارد و یک میلیون (۱.۴۲۵.۳۸۲.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ از محل پنجاه ‌‌درصد (۵۰%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه ‌‌درصد (۵۰%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

نمایندگان در بند هـ تبصره یک بخش درآمدی این لایحه، شرکت ملی نفت ایران را مکلف کردند: مبلغ ۶۰ هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع دریافتی بابت خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

کلید واژه ها: درآمدهای نفتی لایحه بودجه


نظر شما :