فعالیت ۳.۵ میلیون ایرانی شاغل درخارج ازکشور

۲۴ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۴۶۸ اصلی جامـــعه
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت:سه ونیم میلیون ایرانی شاغل در خارج از کشور فعالیت دارند که ازاین تعداد ۳۰ هزار نفر بیمه شده هستند.
فعالیت ۳.۵ میلیون ایرانی شاغل درخارج ازکشور

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: احمدرضا خزاعی تصریح کرد: تشکیل اداره کل اتباع از شهریور سال ۹۴ بوده است و این اداره کل در سه بخش شامل بیمه اتباع خارجی، بیمه ایرانیان خارج از کشور و انجام توافقنامه های دوجانبه وچندجانبه فعالیت می کند. و مبنای قانونی بیمه اتباع خارجی ماده ۵ قانون تامین اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد اتباع خارجی افغانستانی هستند که از این آمار، یک و نیم درصد اتباع خارجی درهرمزگان حضور دارند و شامل ۲۴ هزار و ۱۹۵ افغانستانی است.
به گزارش مهر، خزاعی ادامه داد: ازسال ۵۴ لغایت ۹۴ تعدادبیمه شدگان خارجی ۳ هزار و ۳۰۰ بوده است اما با تلاش‌هایی که انجام گرفته ازسال ۹۴ لغایت ۹۷ این تعداد به ۴۳ هزار نفررسیده است.
وی گفت: از۴۳ هزار نفر بیمه شده اتباع خارجی ۷۵ درصد که شامل ۳۲ هزار نفر هستند مجرد و فاقد تبعی هستند.
مدیرکل اتباع تامین اجتماعی اظهارداشت: افرادی که که دارای پروانه کارنیستند ولی دارای اقامت قانونی هستند می توانند از طریق بیمه اختیاری یا زنان خانه دار بیمه شوند.
وی در خصوص بیمه ایرانیان خارج ازکشور یادآور شد: سه ونیم میلیون ایرانی شاغل در خارج از کشور فعالیت دارند که ازاین تعداد ۳۰ هزار نفر بیمه شده هستند.

کلید واژه ها: سازمان تامین اجتماعی اتباع خارجی ایرانیان خارج از کشور


نظر شما :