نابودکننده مرغ آریان، احیاکننده آن شد

۲۸ دی ۱۳۹۹ | ۰۸:۵۵ کد : ۱۴۶۳۰ اقــتــصــادی آخرین اخبار
سازمان اقتصادی کوثر که بانی اصلی به حاشیه راندن مرغ ایرانی آرین بود، می خواهد احیاکننده مجدد آن هم باشد!
نابودکننده مرغ آریان، احیاکننده آن شد

سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه - سازمان اقتصادی کوثر با برکشیدن مرغ انگلیسی راس باعث شد تا مرغ ایرانی آرین به حاشیه رانده شده و تا یک قدمی نابودی مطلق هم پیش برود، که اگر فداکاری متصدیان حفظ مرغ آریان نبود به هدف خود رسیده بود.

پس از بدعهدی شرکت انگلیسی از دادن جوجه راس به سازمان اقتصادی کوثر، مدیران این شرکت به تکاپو افتاده و به یک باره تمام ادعاهای پیشین خود را کنار گذاشتند و به مرغ آرین متوسل شدند.

محمدرضا اسکندری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر پیش از نمی پذیرفت که لاین کامل آرین در ایران وجود دارد و سرمایه گذاری بر روی آنرا اشتباه می دانست. به همین دلیل تمام تلاش خود را برای سپردن بازار ایران به مرغ راس به کار بست و به صراحت گفت که می تواند 100 درصد بازار مرغ کشور را با راس انگلیس جواب دهد.

گذشته از اینکه گره زدن امنیت غذایی کشور با یک شرکت خارجی کاری از اساس غلط و ناروا است و کسی با سابقه وزیری در وزارت مهم جهاد کشاورزی نباید مرتکب شود، اما مساله کنونی کشور این است که چرا باید احیای مرغ ایرانی آرین به سازمانی سپرده شود که مدیران کنونی آن همانهایی هستند که چیزی نمانده بود مرغ آرین را برای همیشه نابود کنند؟

این سیاست از منظر مدیریتی یک اشتباه است و منطقی است که افتخار احیای مرغ آرین به کسانی سپرده شود که در تمام 15 سال گذشته و با سختی های فراوان اجازه ندادند این نژاد مهم از بین رفته و امنیت عذایی ایران در حوزه مرغ با بحران روبرو شود.

انتهای پایان/

 

کلید واژه ها: نابود کننده مرغ آریان متولی احیا آن سازمان اقتصادی کوثر


نظر شما :