حراج هنری تهران با بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال فروش پایان یافت

۲۲ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۹ کد : ۱۴۳۵ اصلی فرهنگ و هنر
دهمین حراج آثار هنری تهران جمعه شب با مجموع فروش ۳۴۴ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال در هتل پارسیان آزادی پایان یافته است.
حراج هنری تهران با بیش از ۳۴۰ میلیارد ریال فروش پایان یافت

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: دهمین حراج آثار هنری تهران توسط حسین پاکدل با ۱۱۴ اثر شامل ۱۴ مجسمه، ۷۵ نقاشی، ۶ عکس، ۱۹ نقاشی‌ خط از ۱۰۵ هنرمند برگزار شد.
بیشینه این حراج متعلق به اثر منیر فرمانفرماییان با قیمت ۴ میلیارد تومان و کمینه متعلق به مهشید رحیم تبریزی با قمیت ۲۰ میلیون تومان بوده است.
منیر فرمانفرماییان متولد ۱۳۰۱ مسن‌ترین و فرزانه وزیری‌تبار و یحیی گمار متولد ۱۳۶۶ جوان ترین شرکت کننده در این حراج بوده اند.

به گزارش ایرنا، فروش اثار هنرمندان در این حراج ملی به شرح زیر است:

- تابلو یی از علیرضا اسکندری به عنوان اولین اثر حراج با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان پیشنهاد شد و در نهایت ۳۰ میلیون تومان چکش خورد.
- اثر عذرا عقیقی بخشایشی به قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان پیشنهاد شد و ۲۸۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از مهدی فلاح با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۴۰ میلیون چکش خورد.
- اثری از نصرااله افجه ای با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس ۲۲۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از علی فرامرزی با عنوان تصویر خیال با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۱۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از مصطفی دشتی با قیمت پایع ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۶۵ میلیون چکش خورد.
- اثر مشهید رحیم تبریزی با قیمت پایه ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومات معرفی شد و در نهالیت با قیمت ۲۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از هادی جمالی با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۸۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از آرمان یعقوب پور با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۵۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از حامد صحیحی با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۳۶ میلیون فروخته شد.
- اثری از پرویز کلانتری با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون معرفی شد و سپس با قیمت ۲۶۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از جلال شباهنگی با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس با قیمت ۱۳۰ میلیون چکش خورد.
- اثری از منوچهر نیازی با قیمت پایعه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد و سپس با قیمت ۱۱۰ میلیون فرذوخته شد.
- اثری از مقداد لرپور با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۷۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از امید حلاج با قیمت ۴۸ پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۴۸ میلیون فروخته شد.
- اثری از منوچهر معتبر با قیمت پایه ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۸۵ میلیون فروخته شد.
- اثری از عباس کیارستمی با قیمت پایع ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۲۶۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از محب علی با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون معرفی تومان شد و سپس با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد.
- اثری از واحد خاکدان با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون معرفی شد و سپس با قیمت ۳۴۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از افشین پیرهاشمی با قیمت پیشنهادی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شد و با قیمت ۳۸۰ میلیون فروخته شد.
- اثری رکنی حائری زاده با قیمت پیشنهادی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شد و در نهایت با قیمت ۳۶۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از رضا بانگیر با قیمت پیشنهادی ۴۰ تا ۶۰ میلیون معرفی شد و در نهایت ۸۵ میلیون چکش خورد.
- اثری از ژازه طباطبابب با قیمت پایه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون معرفی تومان شد و در نهایت با قیمت یک میلیارد چکش خورد.
- اثری از هادی هزاوه ای با قیمت پایع ۶۰ تا ۸۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۰۰ میلیون خریداری شد.
- اثری از صادق تبریزی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۳۴۰ میلیون چکش خورد.
- اثری از ناصر اویسی با قیمت پایه ۱۲۰ رتا ۱۶۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۲۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از ایرج کریمخان زند با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون معرفی شد و درنهایت با قیمت ۷۵ میلیون خریداری شد.
- اثری از فرشته یمینی شریف با قیمت پیشنهادی ۱۵ تا ۲۰ میلیون معرفی شد و با قیمت ۳۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از محمد حسین غلامزاده با قیمت پیشنهادی ۶۰ تا ۸۰ میلیون معرفی شد و درنهایت با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان معرفی شد.
- اثری از رضوان صادق زاده با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون معرفی شد و درنهایت با قیمت ۶۰ میلیون تومان چکش خورد.
- اثری از احمد مرشدلو با قیمت پایه ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۱۷۰ میلیون خریداری شد.
- اثری از مهناز پسیخانی با قیمت پایه ۱۲ تا ۱۶ میلیون معرفی شد و در نهایت با قیمت ۲۲ میلیون چکش خورد.
- اثری از بابک روشنی نژاد با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت با قیمت ۷۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از وای.زی.کامی با قیمت پیشنهادی ۸۰۰ تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت یک میلیارد تومان خریداری شد.
- اثری از بیژن بصیری با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۲۴۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از بهمن جلالی با پیشینه ۱۰۰ تا ۱۵۰ شروع شد و به قیمت ۱۲۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از طلیعه کامران با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شد و در آخر ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از بهمن دادخواه باعنوان «گروگان ها» تصویری دهنی از انسان معاصر است که با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ شروع شد و در نهایت ۱۲۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از سعید صادقی با عنوان فتح خرمشهر با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و با قیمت ۷۵ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری ازجمشید بایرامی با عنوان حج از مجموعه نیایش با قیمت پیشنهادی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان معرفی شد و در نهایت ۳۸ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از حسن روح الامینی از مجموعه عصیان با پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون شروع شد و ۶۵ میلیون خریداری شد.
- اثری از رضا درخشانی با به نام شکار خاموش آبی، ترکیب نگارگری با نقاشی معاصر بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون معرفی شد و در نهایت ۹۰۰ میلیون خریداری شد.
- اثری از مرتضی اسدی با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ شروع شد و در نهایت ۲۶ میلیون فروخته شد.
- اثری از نیلوفر قادری نژاد با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون معرفی شد و تا ۲۴ میلیون فروخته شد.
- اثری از محمدعلی ترقی جاه 28 با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون شروع شد و ۲۸۰ میلیون چکش خورد.
- اثری از حامد رشتیان با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ میلیون شروع شد و ۸۰ میلیون خریداری شد.
- اثری از رضا لواسانی با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع شد و به قیمت ۲۸۰ میلیون چکش خورد.
- اثر عطاالله امیدوار با قیمت پایع ۱۵ تا ۲۰ میلیون شروع شد و به قیمت ۳۲ میلیون فروخته شد.
- اثر دیگری از منیر فرمانفرمائیان با قیمت دو تا سه میلیارد شروع شد و در نهایت با قیمت ۲ میلیارد و نهصد میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از پریوش گنجی ۸۰ با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ شروع شد و سپس ۸۰ میلیون خریداری شد.
- اثری از شهرام کریمی با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ شروع شد و در نهایت ۱۸۰ میلیون فروخته شد.
- اثری از کتایون مقدم با قیمت پایه ۱۵ تا ۲۰ میلیون شروع شد و سپس با قیمت ۳۶ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از ایرج اسکندری ۴۶ با قیمت پایه ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان شروع شد و درنهایت با قیمت ۴۶ میلیون فروخته شد.
- اثری از احمد محمد پور با قیمت ۲۵ تا ۳۵ میلیون شروع شد و سپس ۳۴ میلیون فروخته شد.
- اثری از فریدون امیدی با قیمت ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان معرفی شد و سپس ۶۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از فرهاد مشیری با قیمت یک تا یک ونیم میلیارد تومان قیمت بیشینه آن بود که در نهایت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از علی شیرازی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان معرفی شد که در نهایت ۲۶۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از فرامرز پیلارام با قیمت ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از پروانه اعتمادی با قیمت ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان شروع شد که در آخر ۷۵ میلیون خریداری شد.
- اثری از طاهره صمدی طاری با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۶۵ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از داریوش قره زاد با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۶ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از مکرمه قنبری نقاش روستایی که قیمت پایه از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان شروع شد در نهایت ۳۸ میلیون فروخته شد.
- اثری از مهدی سحابی از مجموعه صورتک ها با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ شروع شد و در نهایت ۸۵ میلیون فروخته شد.
- اثری از نصرت الله مسلمیان ۱۲۰ با قیمت پایه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۲۰ میلیون تومان خریداری شد.
- کرگدن اثر امیر مسعود اخوان جم با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ شروع شد و در نهایت با قیمت ۱۸۰ میلیون فروخته شد.
- اثر دیگری از ژازه طباطبایی که بزرگترین اثر زنده یاد بود با قیمت پایه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۷۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از ناصر اویسی با قیمت پایه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان شروع شد و درنهایت ۱۳۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از جعفر روح بخش با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۹۰ میلیوت تومان خریداری شد.
- اثری از منصور قندریز با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از اکبر میخک از مجموعه گردش و چرخش با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و با ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از محمد سعید نقاشیان با قیمت پایه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از حسین زنده رودی با قیمت پایه ۳ تا ۴ میلیارد تومان شروع شد و در نهایت ۳ میلیارد پانصد و پنجاه میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از سونیا بالاسانیان با قیمت پایه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از صداقت جباری با قیمت پایه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان شروع شد و درنهایت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از حمید عجمی با قیمت پایه ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۴۲ میلیون تومان چکش خورد.
- اثری از محمود زنده رودی با قیمت پایه ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۱۸۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از محمود اسدالله کیانی با قیمت پایه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۶۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثری از پویا آریان پور با قیمت پایه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان شروع شد و ۵۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثری از محمود بخشی با قیمت پایه ۲۵۰ تا ۳۵۰ شروع شد و در نهایت ۴۰۰ میلیون فروخته شد.
- اثری ازبیتا وکیلی با قیمت پایه ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با ۹۰ میلیون چکش خورد.
- اثری از کوروش شیشه گران در نهایت یک میلیارد و صد و نود میلیون تومان چکش خورد.
- اثری از شهریار احمدی به نام چشم خدا از مجموعه معراج از ۲۴۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۴۸۰ میلیون تومان فروخته شد.
- طبیعت بی جان پروانه اعتمادی در نهایت ۱۵۰ میلیون تومان چکش خورد.
- اثر طاهر پورحیدری ۴۲ میلیون تومان چکش خورد.
- اثر سیاوش مظلومی پور ۵۵ میلیون تومان خریداری شد.
- اثر تک نسخه ای مونا پاد ازمجموعه موجود و ناموجود با قیمت ۷۰ میلیون فروخته شد.
- اثرحسین زنده رودی ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثر ایمان صفایی از مجموعه کوچه با ۱۳ میلیون تومان قیمت پایه شروع شد و در نهایت ۲۵ تومان فروخته شد.
- اثر فرزانه وزیری تبار به نام تولد آهن از ۱۳ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۲ میلیون تومان فروخته شد.
- اثرپرویز کلانتری با با ۲۴۰ میلیون تومان قیمت پایه شروع شد و در نهایت ۴۶۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثر فرهاد مشیری با عنوان کوزه ها از1 میلیارد و ۴۰۰ میلیون شروع شد و در نهایت یک میلیارد ۶۰۰ میلیون فروخته شد.
- اثر یک فرم هندسی از محمدحسین عماد از ۱۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۲۰ میلیون تومان چکش خورد.
- اثر اصغر محمدی ۲۴ میلیون تومان شروع شد و پنجاه و پنج میلیون تومان چکش خورد.
- اثرعلی نصیر با قیمت پیشنهادی ۵ تا ۷۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۵۵ میلیون تومان خریداری شد.
- اثر هانیبال الخاص با قیمت پایه ۱۱۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شد.
- اثر شیده تامی با ۱۸ میلیون تومان قیمت پایه شروع شد و ۲۲ میلیون تومان فروخته شد.
- اثرسعید احمد زاده با قیمت پایه ۴۰ تا ۶۰ شروع شد و در نهایت ۴۸ میلیون تومان فروخته شد.
- اثرفرشید مثقالی با پرتره ای از عباس کیارستمی با عینک قرمز رنگ به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثرمنیر فرمانفرمائیان که توسط خود هنرمند به حراج ارایه شده است بین ۳ تا ۴ میلیارد پیشنهاد شد و درنهایت چهار میلیارد تومان به فروش رفت.
- اثر سهند حسامیان حجمی از طراحی معماری گنبد بود که با قیمت پایه ۱۹۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت 290 میلیون تومان فروخته شد.
- اثر کاظم چلیپا با عنوان باغ سوخته از ۲۸ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با قیمت ۴۲ میلیون تومان فروخته شد.
- اثرمرتضی گودرزی به نام انتهای سکوت از ۲۴ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثرحبیب الله صادقی با قیمت پایه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان شروع شد و در نهایت با قیمت ۳۴ میلیون تومان فروخته شد.
- اثر محمد خلیلی با قیمت ۲۴ میلیون تومان شروع شد و در آخر ۴۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثر یحیی گمار از ۲۴ میلیون تومان شروع شد و در نهایت ۵۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثر تک نسخه ای از محمد فرنود با عنوان خرمشهر با ۱۸ میلیون تومان شروع شد و ۷۰ میلیون فروخته شد.
- اثری تک نسخه ای از بهمن محصص به نام پرنده ها از ۱ میلیارد و نهصد شروع شد و در نهایت دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان فروخته شد.
- اثرحجم علیرضا معصومی با قیمت پیشنهادی ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان شروع شد و در نهایت 55 میلیون تومان شروع شد.
- اثر هومن بیات در نهایت ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.
- اثر علی مشهدی اصل با ۱۳ میلیون تومان شروع شد و ۳۲ میلیون تومان چکش خورد.
- اثرمحمد بنی اسدی از ۱۸ میلیون تومان شروع شد ودر آخر ۲۲ میلیون تومان چکش خورد.
- اثرحسین چراغچی با ۱۳ میلیون تومان شروع شد ولی فروخته نشد.
- اثرکوروش شیشه گران آخرین اثر حراج تهران ۷۲۰ میلیون تومان به فروش رسید.

کلید واژه ها: حراج آثار هنری تهرانحسین پاکدل


نظر شما :