یارانه معیشتی دی ماه امشب واریز می‌شود

۱۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۵:۵۹ کد : ۱۳۸۴۶ آخرین اخبار
چهاردهمین مرحله یارانه حمایت معیشتی ساعت ۲۴ امشب (دهم دی ماه) به حساب سرپرستان خانواده های مشمول واریز می‌شود.
یارانه معیشتی دی ماه امشب واریز می‌شود

سرویس اقتصادی وقایع اتفاقیه - چهاردهمین مرحله یارانه حمایت معیشتی ساعت ۲۴ امشب (دهم دی ماه) به حساب سرپرستان خانواده های مشمول واریز می‌شود.

ﭼﮭﺎرده‌ﻣﯾن ﻣرﺣﻠه ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ همانند دوره ھﺎی ﻗﺑل، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﯾﮏ ﻧﻔره ۵۵ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی دو ﻧﻔره ۱۰۳ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺳه ﻧﻔره ۱۳۸ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭼﮭﺎر ﻧﻔره ۱۷۲ ھزار ﺗوﻣﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘﻧﺞ ﻧﻔره و ﺑﯾﺷﺗر ۲۰۵ ھزار ﺗوﻣﺎن،  ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد کرد.  

ﻻزم ﺑه ذﮐر اﺳت اوﻟین ﻗﺳط از ﭘرداﺧت دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠه وام ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﮐروﻧﺎﯾﯽ از ﺣﺳﺎب ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧوارھﺎﯾﯽ ﮐه این وام را درﯾﺎفت کرده‌اند از این ﻣﺎه ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد . 

انتهای پیام/

 

کلید واژه ها: یارانه نقدی یارانه


نظر شما :