کدام استان‌ها بیشترین و کمترین تورم را داشتند؟

۱۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۰ کد : ۱۳۰۸ سرخط اخبار

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: بر اساس آمارهای مرکز آمار بیشترین نرخ تورم ۱۲ ماهه مربوط به استان لرستان (۲۱,۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۴.۲ درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان‌ها در آذر ماه ۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش ایسنا، بنابر برآوردهای مرکز آمار، در آذر ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۵۱,۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۶ درصد افزایش نشان را می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان با ۱.۷ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) نیز برای خانوارهای کشور ۳۷,۴ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۴۴.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (۳۰.۹ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ۶.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای کشور هم به عدد ۱۸ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان لرستان (۲۱.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۴.۲ درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در آذر ماه ۷.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خانوارهای شهری

در آذر ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۵۱,۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ۱.۶ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) هم برای خانوارهای شهری کشور ۳۶,۹ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۴۴.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۳۰.۸ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ۸.۰ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶.۱ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای شهری به عدد ۱۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان لرستان (۲۱.۹ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۱۴.۹ درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در آذر ماه ۷.۰ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

خانوارهای روستایی

در آذر ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۵۵,۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان  قم با ۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ۱.۴ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۹.۹ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (۴۷.۶ درصد) و کمترین آن هم مربوط به استان کرمان (۳۲.۴ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ۷.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ۷.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۷ برای خانوارهای روستایی کشور به ۱۸ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (۲۲.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (۱۱.۹ درصد) است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در آذر ماه ۱۰.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۹ واحد درصد افزایش را نشان می دهد.
در آبان ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۴۷,۸ رسید که نسبت به ماه قبل خود ۲.۶ درصد افزایش زا نشان می‌داد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان آذر بایجان شرقی با ۴.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با ۱.۴ درصد افزایش بود.

کلید واژه ها: مرکز آمار ایران نرخ تورم تورم نقطه به نقطه


نظر شما :