تکالیف مهارت محور جایگزین مشق شب

۲۴ آذر ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۵ کد : ۱۰۹۴ اصلی جامـــعه
معاون آموزش ابتدایی گفت: ما حذف تکلیف شب نداشتیم بلکه جایگزینی تکالیف مهارت محور به جای مشق شب که رونویسی بود را طراحی کردیم.
تکالیف مهارت محور جایگزین مشق شب

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه: رضوان حکیم زاده، در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانش آموزی، به موضوع حذف مشق شب و اینکه برخی نسبت به آن انتقاد دارند، اشاره کرد و اظهارداشت: به هیچ عنوان حذف مشق شب نداشتیم بلکه مشق های مهارت محور در پایه اول تا سوم ابتدایی جایگزین مشق های رونویسی شد.

وی افزود: بچه های ما رونویسی و روخوانی بسیار داشتند اما مهارت نوشتن و درک مطلب کمتر است و و مشق های مهارت محور از روخوانی ها و رونویسی های تکراری به سمت مهارتی بودن برود.

به گزارش مهر، حکیم زاده ادامه داد: اکنون برخی افراد در ساده ترین مهارت باز می مانند، حتی نمی توانند طول و عرض یک پرده را محاسبه کنند.

وی با اشاره به اجرای طرح جابر ابن حیان، افزود: این جشنواره بارقه های امید را در دل ما زنده نگه می دارد که بسترهایی فراهم شده تا دانش آموزان با دست سازه های خود کاری انجام دهند و از حافظه محوری به سمت تفکر خلاق بروند و در نهایت به سمت اقتصاد دانش بنیان که کلید نجات است.

کلید واژه ها: تکلیف شب وزارت آموزش و پرورش


نظر شما :

بی بی ملیحه موسوی نسب ۱۷ دی ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۳
تکالیف هرچه مهارتی باشددانش آموزانی خلاق تربیت می کنیم.تفکرفرزندانمان راگسترده وشادی آنهابیشترمی شود.حتی نوشتن آنهابایدتغییرکند