شماره 557 - یکشنبه 06 اسفند 1396
صفحات روزنامه

نمایه
نمایه
صفحه قبلی صفحه بعدی
 اعتراض به مشکلات آموزشی و رفاهی اعتراض به مشکلات آموزشی و رفاهی تفسیر موسع یا مضیق از قانون حجاب تفسیر موسع یا مضیق از قانون حجاب یک تا 10 سال حبس برای تشویق به بی‌حجابی یک تا 10 سال حبس برای تشویق به بی‌حجابی وزارت بهداشت برخورد کند وزارت بهداشت برخورد کند

تبلیغات