شماره 556 - شنبه 05 اسفند 1396
صفحات روزنامه

نمایه
نمایه
صفحه قبلی صفحه بعدی
 آمارهای تکان‌دهنده  مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر «تحریم به‌عنوان تنبیه» غیراخلاقی   و بی‌اثر است برای جلوگیری از فساد،  ارتباط با کارمندان شهرداری کاهش یابد آمارهای تکان‌دهنده  مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌توانستیم با آرپی جی حمله کنیم با دست خالی نمی‌توان از بیماران خاص حمایت کرد غلبه بر ریزگرد 600 میلیون مترمکعب آب می‌خواهد

تبلیغات